Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In de eerste drie kwartalen van 2016 is in totaal 22.700 ha verhandeld. Dat is 1.000 ha (4%) minder dan in dezelfde kwartalen van 2015. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is over deze drie kwartalen gemeten afgenomen van 1,29% in 2015 tot 1,24% in 2016.


De vraag naar grond voor bestemmingen buiten de landbouw is de laatste jaren laag. Landbouwbedrijven hebben echter behoefte aan grond voor schaalvergroting. De agrarische grondprijs wordt mede bepaald door hun betaalcapaciteit, die afhangt van het verdiende inkomen en de ontwikkeling van de reële rente.
Bron: accountantweek.nl