De eerste ziet toe op een lagere verplichting om salaris uit te keren aan dga’s in de eerste drie jaar van de onderneming en de tweede maatregel is een investeringssubsidie voor business angels.
“Dit zijn waardevolle maatregelen, maar wij missen een brede faciliteit die vooral gericht is op het aantrekken van risicodragend kapitaal door scale-ups en (meer) gevestigde mkb-bedrijven”, aldus Van Straalen.

“Wij maken ons richting Tweede Kamer daarom hard voor een eenvoudige vrijstelling in box 3 voor particuliere investeerders in het mkb, naast de huidige kabinetsvoorstellen."
Een box 3 vrijstelling zorgt niet alleen voor een flinke impuls voor het investeringspotentieel, maar biedt mkb-bedrijven tevens betere toegang tot risicodragende financiering en daarmee een alternatief voor bancaire financiering. Hierdoor verbetert de solvabiliteit van het mkb, aldus Van Straalen.