Na inwerkingtreding van de Wet DBA zijn maar liefst 3500 modelovereenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd, afkomstig van branche- of belangenorganisaties of van individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers. Een groot deel hiervan is dus nog in behandeling. Wanneer de Belastingdienst een overeenkomst ‘afkeurt’, wordt de indiener vaak in de gelegenheid gesteld om aan de hand van suggesties van de Belastingdienst zijn overeenkomsten te verbeteren, aldus Wiebes.

Volgens de staatssecretaris zijn er geen cijfers bekend waaruit kan worden afgeleid dat de inzet van zzp’ers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet DBA zou verschuiven naar payrolling. De Wet DBA noopt ook niet om over te stappen naar payrolling. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert immers niet.